Nội dung chi tiết
Minimize
Nhà Truyền thống 

TT PVTH 2/17/2013 1:47:41 PM
Tòa nhà trệt nằm ở phía Bắc trong khuôn viên Trường; là nơi trưng bày, bảo quản lưu giữ gần 1.200 hiện vật các hoạt động, sự kiện trong 53 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Nha Trang

         
>>   Tòa nhà trệt nằm ở phía Bắc trong khuôn viên Trường: phía Bắc giáp G8; phía Đông giáp Nhà bảo tàng Thủy sinh vật biển, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng; phía Nam giáp nhà A8; phíaTây giáp đường nội bộ Trường.

>>  Diện tích xây dựng: 255 m2

>>  Nhà truyền thống là nơi trưng bày, bảo quản lưu giữ gần 1.200 hiện vật  in đậm dấu ấn các hoạt động, các sự kiện trong 53 năm xây dựng và phát triển của Trường Đại học Nha Trang là những hiện vật trực quan sinh động cho các lớp, sinh viên tham quan.

 

Nhân viên quản lý phục vụ:
   
   Nguyễn Văn Hòa - 0914095367

Các tin cùng thể loại
+ Hội trường số 3
+ Bảo tàng Thủy sinh vật biển
+ Bảo tàng Ngư cụ
+ Hội trường số 1