Thông báo
Đóng
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SINH VIÊN NỘI TRÚ NĂM HỌC 2016-2017
(Được đăng bởi: lehoainam Ngày đăng:(15-03-2017))

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 03/TB-TTPVTH                        Nha Trang, ngày 14 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nội trú năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch năm học, Trung tâm Phục vụ trường học tổ chức Hội nghị sinh viên nội trú Lần thứ nhất, năm học 2016-2017, kế hoạch cụ thể như sau:

1.     Thành phần tham gia:

·        Sinh viên nội trú năm học 2016-2017;

·        Ban Giám đốc Trung tâm Phục vụ trường học;

·        Nhà trưởng, nhân viên kỹ thuật, vệ sinh.

2.     Địa điểm: Hội trường số 3 (khu Trung tâm Huấn luyện thuyền viên)

3.     Thời gian:

·        19h ngày 15/3/2017: Khối sinh viên nội trú của Ký túc xá K3, K4;

·        19h ngày 16/3/2017: Khối sinh viên nội trú của Ký túc xá K2, K5;

·        19h ngày 17/3/2017: Khối sinh viên nội trú của Ký túc xá K8.

4.     Chủ trì Hội nghị: Q. Giám đốc, ThầyNguyễn Đình Khương

5.     Nội dung Hội nghị:

·        Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ trường học đối thoại với sinh viên nội trú

·        Triển khai việc sử dụng thẻ từ ra vào cổng Ký túc xá; Tổ chức giải cờ tướng nội trú trong tháng 3/2017; định hướng thành lập một số câu lạc bộ sinh viên nội trú; thảo luận và thống nhất các nội dung có tính nguyên tắc trong quá trình thực hiện nội quy Ký túc xá.

6.     Lưu ý: Để góp phần hội nghị thành công Ban Tổ chức yêu cầu:

·        Sinh viên nội trú tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thời gian địa điểm nêu ở mục 2, 3. Trường hợp đặc biệt không tham dự Hội nghị phải Báo cáo với Nhà trưởng.

·        Chuẩn bị nội dung đã nêu ở mục 5 để phát biểu xây dựng.

·        Tham dự Hội nghị với ý thức trách nhiệm cao nhằm góp phần xây dựng Ký túc xá an toàn trật tự sạch đẹp và thân thiện.

Q. GIÁM ĐỐC

             Đã ký

Nguyễn Đình Khương

Thông báo khác
Thông báo: Phun thuốc diệt muỗi (11-05-2018)
Thông báo: v/v phun thuốc diệt muỗi (05-03-2018)
Thông báo: Về việc sinh viên nội trú nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất - 2018 (19-01-2018)
Thông báo: Về việc Tổ chức Hội thi Phòng ở sạch đẹp, kiểu mẫu trong Ký túc xá năm học 2017 - 2018 (28-12-2017)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (13-12-2017)
Thông báo phun thuốc diệt muỗi (15-11-2017)
Thông báo Khẩn:" V/v Triển khai các giải pháp Phòng chống lụt bão số 12 (03-11-2017)
THÔNG BÁO CẮT ĐIỆN (18-10-2017)
Thông báo: kế hoạch phòng. chống dịch sốt xuất huyết và bệnh sốt do vi rút Zika trong Trường Đại học Nha Trang năm học 2017-2018 (06-09-2017)
Thông báo: v/v ký gia hạn các hợp đồng dịch vụ trong trường (14-08-2017)
 
12345678