Tải Video trực tuyến từ youtube 

TT PVTH 6/2/2014 9:52:27 AM
Để tải một file từ youtube, chúng ta có thể dùng các phần mềm hỗ trợ. Tuy nhiên, vì một số nguyên nhân các phần mềm không thể tải file về máy vi tính được, chúng ta có thể truy cập trang web trực tuyến để hỗ trợ cho việc tải file từ youtube.
Bước 1. Đăng nhập trang web trên Youtube đến video bạn cần tải về máy vi tính.

Ví dụ: tôi truy cập bài hát Tiến Quân Ca tại địa chỉ trang web youtube: http://www.youtube.com/watch?v...
 


Bước 2. Đổi địa chỉ
                   http://www.youtube.com/watch?v... thành  ssyoutube.com/watch?v ....

Chú ý: chúng ta thay đổi địa chỉ hiện hành của file video bằng cách thêm "ss" thay cho "http://www."

 


 3. Trang web: savefrom.net hiển thị.

 - Chúng ta không bấm vào nút "Download" màu vàng. 

 - Chọn định dạng file video phù hợp mà bạn cần tải về ở mục định dạng bên phải. Lúc này, file sẽ tự động tải về máy vi tính.

 


CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG !

Các tin cùng thể loại
+ Trình diễn ảnh dạng Slide
+ Trình diễn ảnh dạng ZOOM
+ Trình diễn ảnh dạng Thumb
+ Tổng hợp Web tải phần mềm an toàn