Lịch họp tháng 12/2019 Trần Thiên Thể 12/4/2019 3:22:02 PM
 Lịch họp Trường tháng 12 năm 2019
Lịch họp tháng 11/2019 Trần Thiên Thể 12/4/2019 3:10:31 PM
 Lịch họp Nhà trường tháng 11/2019
Lịch họp tháng 10/2019 Trần Thiên Thể 10/7/2019 3:37:46 PM
 Lịch họp tháng 10 năm 2019
Lịch họp tháng 9/2019 Trần Thiên Thể 9/17/2019 9:23:51 AM
 Lịch họp tháng 9 năm 2019 của Nhà trường
Lịch họp tháng 3 năm 2019 Trần Thiên Thể 3/5/2019 3:07:24 PM
 Lịch các sự kiện, họp của Trường trong tháng 3 năm 2019
Lịch họp tháng 01/2019 Trần Thiên Thể 3/4/2019 3:48:08 PM
 Lịch họp trong tháng 01/2019
DỰ KIẾN CÔNG VIỆC QUÝ 4 (tháng 10,11,12/2018) lehoainam 10/31/2018 8:48:33 AM
lịch công tác tháng 10/2018 lehoainam 10/18/2018 8:34:54 AM
 ** 02/10: Lễ kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống và Khai giảng năm học mới 2018-2019. ** 08-11/10: Lễ tốt nghiệp khóa 56 (ĐH), khóa 57 (CĐ). ** 16/10 (14g00): Thảo luận kế hoạch quảng bá truyền thông năm học 2018-2019. ** 24/10 (7g30): Hội nghị CBVC năm học 2018-2019. ** 25/10 (14g00): Giao ban công tác sinh viên. **26/10 (14g00): Họp Công tác tuyển sinh bằng hai, liên thông. ** 29/10 (7g00): Tập huấn Quản trị đại học kỷ nguyên 4.0. ** 30/10 (19g30): Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị chức năng, khoa/viện với đại diện sinh viên. ** 31/01 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.
lịch công tác tháng 9/2018 lehoainam 9/18/2018 2:47:41 PM
 ** 12/09 (8h00): Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. ** 14/09 (7g30): Họp Ban Chế độ. ** 17/09 (8g00): Họp Hội đồng đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào sinh viên K60. ** 17/09 (14g00): Xây dựng kế hoạch năm học và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đào tạo. ** 19/09 (14g00): Xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm công tác quảng bá tuyển sinh năm học 2018-2019. ** 22/09 (7g00): Ngày hội tuyển dụng lần thứ 2 - 2018. ** 25/09 (14g00): Giao ban công tác sinh viên. **26/09 (7g30): Họp Hội đồng và Ban Thư ký 02 chương trình đào tạo KTTT và CNCBTS. ** 28/09 (7g30): Họp giao ban công tác tháng.
Dự kiến công việc tháng 9/2018 lehoainam 9/6/2018 2:09:15 PM

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 74 tin)