KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT CÔNG VIỆC 

lehoainam 11/24/2014 3:57:42 PM
Kế hoạch trọng tâm trong tháng 11 của Trung tâm phục vụ trường học nhằm Hỗ trợ các điều kiện phục vụ sinh viên và cán bộ giảng dạy

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN GIÁM SÁT CÔNG VIỆC

I. GIÁM SÁT CÔNG VIỆC KHU NỘI TRÚ

1. Danh sách tổ

Tổ 1

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Trần Văn Tải

TT Phục vụ Trường học

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Chín

TT Phục vụ Trường học

 

3

Nguyễn Thị Diệu Phương

P.CTSV

 

4

Trần Văn Khoa

ĐTN

 

5

Nguyễn Thị Khánh Ly

HSV

 

6

Phạm Thị Như Trang

K.CNTP

 

7

Nguyễn Thị Hoàng Anh

K.KTGT

 

8

Trần Thị Hà Trang

K.KHCT

 

9

Bùi Thị Thanh Thủy

Viện NTTS

 

10

Trịnh Đức Minh

TT. GDQP

 

Phụ trách K1,2,3, 4

Tổ 2

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Trần Văn Thuần

TT Phục vụ Trường học

Tổ trưởng

2

Đỗ Quốc Việt

P.CTSV

 

3

Trần Thị Nhâm

P.CTSV

 

4

Ngô Thắng

P.KHTC

 

5

Nguyễn Chiến Thắng

HSV

 

6

Hồ Viết Toàn

HSV

 

7

Phạm Thị Liên

K. Đ-ĐT

 

8

Lê Thị Thúy Phượng

K.CNTT

 

9

Hồ Thị Thu Hà

K. Kinh tế

 

10

Ngô Thị Thanh Thảo

Viện KHCN&KTTS

 

11

Nguyễn Quốc Khánh

TT. GDQP

 

Phụ trách K5,6, 7

Tổ 3

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Lê Hoài Nam

TT Phục vụ Trường học

Tổ trưởng

2

Nguyễn Đức Toàn

P.CTSV

 

3

Nguyễn Hữu Mạnh

HSV

 

4

Nguyễn Hoài Hưng

ĐTN

 

5

Trần Thị Thanh Vân

K.Cơ khí

 

6

Trần Thị Trang

K. Xây dựng

 

7

Đặng Thu Hiền

K. Ngoại ngữ

 

8

Chu Thị Huệ

K. KTTC

 

9

Đoàn Thu Phương

Viện CNSH&MT

 

10

Bùi Thanh Tuấn

TT.GDQP

 

 

Phụ trách K8, 9

2. Nhiệm vụ

TT

Đầu công việc

Nội dung giám sát

1

Thực hiện nội quy khu nội trú

- Đối tượng được ở trong khu kí túc xá.

- Thực hiện quy định KTX về thủ tục hành chính (Thẻ nội trú, hồ sơ quản lý, sổ đăng ký nơi cư trú,..).

- Thực hiện cam kết đã ký khi ở KTX.

- Việc chấp hành nội quy trong KTX (nấu ăn, để xe, tiếp khách , an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội,…

2

Trật tự nội vụ

- Vệ sinh phòng ở (trong và ngoài phòng ở, từng cá nhân,…)

- Thực hiện giữ gìn tài sản công.

- Thực hiện quy định về vệ sinh môi trường (phòng chống dịch bệnh, loại bỏ rác thải,…).

3

Giải quyết kiến nghị

- Xử lý giải quyết kiến nghị (kịp thời, chưa giải quyết,…).

- Nắm tình hình sinh viên trong KTX khi ý kiến được giải quyết (hài lòng, không hài lòng,…).

II. GIÁM SÁT CÔNG VIỆC KHU VỰC GIẢNG ĐƯỜNG

1.Danh sách tổ

Tổ 1

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Trần Văn Tải

TT Phục vụ Trường học

Tổ trưởng

2

Đỗ Văn Cao

P. Đào tạo

 

3

Nguyễn Thị Diệu Phương

P.CTSV

 

4

Trần Văn Khoa

ĐTN

 

5

Nguyễn Thị Khánh Ly

HSV

 

6

Phạm Thị Như Trang

K.CNTP

 

7

Nguyễn Thị Hoàng Anh

K.KTGT

 

8

Trần Thị Hà Trang

K.KHCT

 

9

Bùi Thị Thanh Thủy

Viện NTTS

 

10

Nguyễn Hữu Mạnh

HSV

 

11

Nguyễn Hoài Hưng

ĐTN

 

12

Trần Thị Thanh Vân

K.Cơ khí

 

13

Trần Thị Trang

K. Xây dựng

 

Phụ trách G1, 2, 3, 8

Tổ 2

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Lê Hoài Nam

TT Phục vụ Trường học

Tổ trưởng

2

Đỗ Quốc Việt

P.CTSV

 

3

Lê Ngọc Quý Linh

P. ĐBCL&TT

 

4

Nguyễn Chiến Thắng

HSV

 

5

Hồ Viết Toàn

HSV

 

6

Phạm Thị Liên

K. Đ-ĐT

 

7

Lê Thị Thúy Phượng

K.CNTT

 

8

Hồ Thị Thu Hà

K. Kinh tế

 

9

Ngô Thị Thanh Thảo

Viện KHCN&KTTS

 

10

Phạm Thị Hoài

TT. Đào tạo &Bồi dưỡng

 

11

Đặng Thu Hiền

K. Ngoại ngữ

 

12

Chu Thị Huệ

K. KTTC

 

13

Đoàn Thu Phương

Viện CNSH&MT

 

Phụ trách G4,5,6,7

2. Nhiệm vụ

TT

Đầu công việc

Nội dung giám sát

1

Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học

- Số lượng bàn ghế

- Âm thanh, máy chiếu (nếu có)

2

Quy định phục vụ dạy và học

- Thời gian đóng mở giảng đường

- Thái độ của người phục vụ

3

Vệ sinh giảng đường

- Vệ sinh phòng học, bàn ghế, bảng, cửa sổ,…

- Vệ sinh bên ngoài phòng học

4

Bảo vệ tài sản khu giảng đường

- Phòng học, bàn ghế, máy chiếu, …

- Thực hiện tiết kiệm điện.

5

Giải quyết kiến nghị

- Tiếp nhận và xử lý giải quyết kiến nghị của sinh viên (kịp thời, chưa giải quyết,…)

- Nắm tình hình an ninh trong khu giảng đường.

- Các đề xuất của người quản lý giảng đường với Nhà trường về sửa chữa cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường

III. GIÁM SÁT CÔNG VIỆC KHU DỊCH VỤ

1.Danh sách tổ

Tổ 1

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Lê Hoài Nam

TT Phục vụ Trường học

Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Chín

TT Phục vụ Trường học

 

3

Trịnh Đức Minh

TT. GDQP

 

4

Nguyễn Quốc Khánh

TT. GDQP

 

5

Đỗ Quốc Việt

P.CTSV

 

6

Trần Thị Nhâm

P.CTSV

 

7

Ngô Thắng

P.KHTC

 

8

Nguyễn Chiến Thắng

HSV

 

9

Trần Văn Khoa

ĐTN

 

Phụ trách giám sát hoạt động dịch vụ giải khát, internet, căn tin.

Tổ 2

TT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

Trần Văn Thuần

TT Phục vụ Trường học

Tổ trưởng

2

Trần Thị Hà Trang

K.KHCT

 

3

Bùi Thanh Tuấn

TT.GDQP

 

4

Nguyễn Đức Toàn

P.CTSV

 

5

Lê Ngọc Quý Linh

P. ĐBCL&TT

 

6

Hồ Viết Toàn

HSV

 

7

Nguyễn Hữu Mạnh

HSV

 

8

Nguyễn Hoài Hưng

ĐTN

 

9

Nguyễn Thị Khánh Ly

HSV

 

Phụ trách giám sát dịch vụ giữ xe, thể thao, photo.

2. Nhiệm vụ

TT

Đầu công việc

Nội dung giám sát

1

Thực hiện các điều khoản trong hợp đồng

- Thực hiện kinh doanh dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết (loại hình dịch vụ)

- Đảm bảo cơ sở vật chất được Nhà trường ký hợp đồng

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đảm bảo vệ sinh, an ninh, trật trong khu vực kinh doanh.

- Chấp hành thời gian kinh doanh dịch vụ.

- Cam kết dịch vụ đúng giá niêm yết.

- Phối hợp giải quyết những vấn đề trong quá trình kinh doanh (an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, tài sản,…)

IV. Thời gian
1. Giám sát hoạt động KTX

Ngày 21/11/2014

2. Giám sát hoạt động giảng đường

          Ngày 23/11/2014

3. Giám sát hoạt động dịch vụ

          Ngày 26/11/2014

Các tổ hoàn tất báo cáo nội dung giám sát vào ngày 28/11/2014.


Các tin cùng thể loại
+ Tháng 07 và 08/2017
+ Lịch công tác tháng 1-2018
+ BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÍ 4/2017 VÀ DỰ KIẾN CÔNG TÁC QUÍ 1/2018
+ Ban tổ chức thi phòng ở sạch đẹp triển khai chấm thi lần 1
+ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC NĂM HỌC 2017 – 2018
+ Lịch Công tác tháng 4/2018 - Giỗ Tổ Hùng Vương (25/4). - 30/4 và 1/5: Khối quản lý nghỉ 28/4-01/5, Khối giảng dạy nghỉ 29/4-01/5.
+ Lịch họp tháng 11/2019
+ lịch công tác tháng 9/2018
+ Tháng 06/2018 - Tham gia công tác thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018
+ Lịch họp tháng 10/2019
+ Dự kiến công việc tháng 7+8/2018
+ Tháng 07&08/2018 - Nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9: Khối quản lý nghỉ từ ngày 01/9 đến hết ngày 03/9/2018; Khối giảng dạy nghỉ từ ngày 02/9 đến hết ngày 03/9/2018.
+ Lịch họp tháng 9/2019
+ Lịch họp tháng 8/2020
+ Lịch họp tháng 3 năm 2019
+ Dự kiến Công tác tháng 6/2018
+ Dự kiến công việc tháng 9/2018
+ Lịch họp tháng 6 năm 2020
+ Lịch họp tháng 12/2019
+ lịch công tác tháng 10/2018
+ Lịch họp tháng 01/2019
+ Lịch họp tháng 3/2020
+ Kế hoạch công việc Tháng 05/2012
+ Kế hoạch công việc Tháng 06/2012
+ Lịch gặp gỡ đối thoại với sinh viên nội trú của lãnh đạo Trường và lãnh đạo Trung tâm Phục vụ trường học
+ Lắp đặt mới máy chiếu SONY tại các Giảng đường
+ Tháng 05/2018 - 7/5/1954 Ngày Chiến thằng Điện Biên Phủ
+ Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2014 của Nhà trường
+ Kế hoạch tháng 2 & 3 năm 2013 - Tổ Quản trị-Môi trường
+ Dự kiến công tác tháng 05/2016.
+ Tháng 06/2014. Công tác trọng tâm: Tổ chức thi học kỳ 2; Chuẩn bị xét tốt nghiệp K52; Hoàn tất các điều kiện tổ chức thi tuyển sinh.
+ Tháng 4/2017 - Giỗ tổ Hùng Vương: toàn thể CBVC nghỉ 01 ngày 06/4/2017; 30/4 và 1/5: Khối hành chính nghỉ từ 29/4 đến hết 02/5/2017, Khối giảng dạy nghỉ từ 30/4 đến hết 02/5/2017.
+ Tháng 09/2016 - Lịch nghỉ Lễ 2/9: Khối giảng dạy nghỉ ngày 2/9, khối quản lý nghỉ từ ngày 2/9 đến hết 4/9.
+ Dự kiến công tác tháng 12/2016 của TTPVTH
+ Kế hoạch tiếp đón và bố trí chỗ ở nội trú cho thí sinh K55
+ Sân bóng đá mặt cỏ nhân tạo hoạt động
+ Kế hoạch làm việc tháng 04/2014
+ Kế hoạch công tác tháng 5/2014 và dự kiến công tác tháng 6/2014
+ Kế hoạch sắp xếp, bố trí sinh viên vào ở nội trú năm học 2014-2015
+ Kế hoạch công tác của tháng 10 /2014 của Trung tâm Phục vụ Trường học
+ Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2014
+ Kế hoạch công tác tháng 12/2014.
+ Kế hoạch công tác tháng 01/2015.
+ Tháng 01. - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên: Từ ngày 09/2 đến 28/2/2015 (tuần đầu từ ngày 02/3-07/3/2015 thi lại)
+ Tháng 11/2014. Công tác trọng tâm: - Giới thiệu nhân sự tiếp tục nhiệm kỳ hiệu trưởng. - Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
+ Kế hoạch công tác của tháng 11 /2014 của Trung tâm Phục vụ Trường học
+ Tháng 12. - Ngày 27/12 (Thứ Bảy) khối hành chính làm việc bù ngày 02/1/2015 theo thông báo của Bộ LĐTB&XH. - Tết Dương lịch 2015 toàn thể CBVC và SV của Trường được nghỉ làm việc, giảng dạy và học tập từ ngày 01/1 đến ngày 04/1/2015.
+ Công tác sinh viên nội trú trong tháng 2+3
+ Tháng 4/2015 - Thứ bảy 25/4 khối hành chính làm việc bù ngày nghỉ lễ. Lễ giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4&1/5 toàn bộ CBVC và SV được nghỉ làm việc và học tập từ ngày 28/4 đến 03/5.
+ Tháng 9/2015 - Nghỉ lễ 2/9: Toàn trường nghỉ 01 ngày (2/9)
+ Kế hoạch thực hiện "Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2014-2020" - Năm học 2015-2016
+ Tháng 10/2015 - Kỷ niệm Ngày truyền thống và Khai giảng năm học 2015-2016
+ Tháng 11/2015 - Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
+ Dự kiến công tác tháng 04/2016.
+ Tháng 01&02/2016 - Lịch nghỉ Tết Nguyên đán (Bính Thân): Khối Giảng dạy từ 01-21/2/2016; khối Hành chính từ 06-14/2/2016.
+ Dự kiến công tác tháng 03/2016.
+ Lịch công tác tháng 4/2016 của trường* 14h Ngày 14/4/2016 bàn về công tác ANTT và Ve sinh môi trường
+ Kế hoạch công tác tháng 5 của Trường.
+ Dự kiến công tác Nội trú tháng 06/2016.
+ Tháng 06/2016 - Chuẩn bị công tác Thi Tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ 2016
+ Dự kiến công tác tháng 6/2016 của TTPVTH.
+ KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 06/TB-TTPVTH
+ Dự kiến kế hoạch tháng 11/2016
+ Tháng 09/2017 - Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9: Toàn trường nghỉ 03 ngày liên tục từ Thứ 7 (02/9) đến hết Thứ 2 (04/9)
+ Lịch 12/2016
+ Tháng 10/2016 - 20/10 Ngày Phụ nữ Việt Nam
+ Kế hoạch tháng 5
+ Tháng 11/2016 - 20/11 Ngày Nhà giáo VN
+ Tháng 3/2017
+ Lịch công tác tháng 1&2/2017
+ Dự kiến công tác tháng 6/2017
+ Dự kiến công việc tháng 7/2017
+ DỰ KIẾN CÔNG TÁC THÁNG 5/2017
+ DỰ KIẾN CÔNG VIỆC QUÝ 4 (tháng 10,11,12/2018)
+ Tháng 11/2017 - Tháng Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam
+ Tháng 12/2017 - Lịch nghỉ Tết Dương lịch: Toàn trường nghỉ 01 ngày (Thứ Hai, 01/01/2018)
+ Tháng 10/2017 - Ngày 02/10: Khối giảng dạy nghỉ cả ngày để SV, HV tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Truyền thống và Khai giảng. Khối hành chính làm việc bình thường sau Lễ.