Tập huấn Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Trần Thiên Thể 11/6/2019 8:44:30 AM
 Tập huấn Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa Trần Thiên Thể 10/7/2019 4:06:32 PM
 Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa.
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Nha Trang Trần Thiên Thể 9/17/2019 10:08:21 AM
 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Nha Trang
BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÍ 3 (THÁNG 7,8,9/2018) lehoainam 10/31/2018 8:45:38 AM
Báo cáo công tác sinh viên nội trú tháng 9/2018 lehoainam 9/25/2018 2:05:32 PM
Kết quả công việc đã triển khai trong tháng 7,8/2018 lehoainam 9/6/2018 2:07:21 PM
Kết quả công tác đã thực hiện trong tháng 6/2018 lehoainam 7/31/2018 4:08:55 PM
Kết quả công việc đã triển khai trong tháng 5/2018 lehoainam 5/31/2018 2:54:47 PM
Công Đoàn bộ phận Trung tâm PVTH tham gia Hội thao Công Đoàn Trường lehoainam 5/21/2018 2:55:19 PM
Tổ Quản trị - Môi trường Bảo vệ môi trường cảnh quan cũng chính là bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững lehoainam 5/15/2018 8:37:38 AM

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 100 tin)