QUI TRÌNH CÔNG VIỆC
Minimize
  
THÔNG TIN CHI TIẾT
Minimize
Qui trình tiếp nhận thông tin, sửa chữa thiết bị giảng dạy 1124 9/17/2019 8:58:23 AM
 Nhằm phát hiện lỗi nhanh chóng và sửa chữa trang thiết bị hiệu quả, qui trình sửa chữa trang thiết bị giảng dạy như sau
Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản có giá trị dưới 4tr đồng. 129 4/14/2014 12:44:51 AM
 Thực hiện công tác mua sắm, sửa chữa trang thiết bị theo đúng Luật định và theo đúng Quy định của Nhà trường.Nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cá nhân, tập thể sử dụng tài sản công.
Qui trình sắp xếp Sinh viên vào ở Nội trú 129 4/13/2014 11:51:00 PM
 Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước tiến hành sắp xếp bố trí sinh viên vào ở nội trú, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo.
Quy trình quản lý Sinh viên nội trú 129 4/13/2014 11:15:37 PM
 Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước quản lý sinh viên trong thời gian ở nội trú, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo, góp phần bảo đảm khu ký túc xá an toàn sạch đẹp văn minh.
Quy trình quản lý tài sản Ký túc xá 129 4/13/2014 9:33:27 PM
 Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước quản lý tài sản ký túc xá, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo, bảo toàn tài sản công.
Quy trình quản lý Điện-Nước trong khu Nội trú 129 4/13/2014 7:40:50 PM
 Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước quản lý điện nước trong khu nội trú, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo, đảm bảo sử dụng điện nước an toàn và tiết kiệm.