Enter Title
Minimize
  VĂN BẢN PHÁP LUẬT: Văn bản QLKTX


STT

Trích yếu                  

    ngày ký 

hiệu lực 

 1

 Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tệp đính kèm:

http://www.chinhphu.vn/templates/vanbanphapquy/images/icons/bullet.gifTT27BGDDT.DOC (178176 Byte)

 27/6/2011

 còn hiệu lực

 2

 Nội quy KTX
Tệp đính kèm  : NQKTX

 01/01/2012

 còn hiệu lực

 3

 Bố trí SV KTX ở Nha Trang:

Tệp đính kèm  :Bố trí Trang1Bố Trí trang 2

 21/10/2014

 còn hiệu lực

 4

 Về Giá cho thuê nhà ở tại Nha Trang

Tệp đính kèm:Giá thuê phòng Trang1; Giá thuê phòng Trang 2

 12/5/2014

 còn hiệu lực

 5

 Thông báo bố trí Sinh viên vào ở nội trú 2019 - 2020

Tệp đính kèm: Số 340/TB-ĐHNT

 10/6/2019

 còn hiệu lực

  
Tài liệu
Minimize