QUI TRÌNH CÔNG VIỆC
Đóng
  
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đóng
Qui trình tiếp nhận thông tin, sửa chữa thiết bị giảng dạy Trần Thiên Thể 17/09/2019 8:58:23 SA
 Nhằm phát hiện lỗi nhanh chóng và sửa chữa trang thiết bị hiệu quả, qui trình sửa chữa trang thiết bị giảng dạy như sau
Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản có giá trị dưới 4tr đồng. TT PVTH 14/04/2014 12:44:51 SA
 Thực hiện công tác mua sắm, sửa chữa trang thiết bị theo đúng Luật định và theo đúng Quy định của Nhà trường.Nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cá nhân, tập thể sử dụng tài sản công.