QUI TRÌNH CÔNG VIỆC
Đóng
  
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đóng
Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản có giá trị dưới 4tr đồng. 

TT PVTH 14/04/2014 12:44:51 SA
Thực hiện công tác mua sắm, sửa chữa trang thiết bị theo đúng Luật định và theo đúng Quy định của Nhà trường.Nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cá nhân, tập thể sử dụng tài sản công.

Nội dung quy trình:

T

T

Nội dung

Thực hiện

Thời

gian

Biểu

mẫu

Văn bản

liên quan

1

Phát sinh tài sản hư hỏng

Đơn vị có nhu cầu lập giấy đề nghị theo biểu mẫu

 

Mẫu 1

Quyết định số 34/QĐ-ĐHNT, ngày 10/01/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang, V/v ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị văn phòng cho các đơn vị, cá nhân trong trường

2

Giám định hiện trạng tài sản đang sử dụng

TTPVTH kiểm tra, đề xuất Giám hiệu theo biểu mẫu

Trong 1 ngày từ khi nhận Giấy đề nghị

Mẫu 1

Quyết định số 1484/QĐ-ĐHNT, ngày 04 /11/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị;

3

Sửa chữa tài sản hư hỏng

- Đơn vị chức năng liên hệ, làm thủ tục mua sắm, sửa chữa.

- TTPVTH, Phòng KHTC hướng dẫn làm thủ tục (Hợp đồng nếu có)

Trong 1 ngày từ khi Giám hiệu phê duyệt

 

- Theo QĐ 1484/QĐ-ĐHNT ngày 04-11-2011

4

Nghiệm thu, bàn giao tài sản đã được sửa chữa

- TTPVTH lập B.Bản bàn giao, nghiệm thu sửa chữa tài sản

- Phòng KHTC hướng dẫn thủ tục thanh toán và chuyển tiền

1 ngày

Mẫu 2

Thông tư số 131/2007/TT-BTC, ngày 05 /11/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước;

 

5

Nhập sổ, phần mềm quản lý tài sản

- Đơn vị sử dụng ghi sổ theo dõi tài sản và quản lý, khai thác, sử dụng.

- Phòng KHTC  nhập sổ, phần mềm (ghi tăng tài sản) tài sản hỏng để làm thủ tục thanh lý.

 

 

 Các tin cùng thể loại
+ Qui trình tiếp nhận thông tin, sửa chữa thiết bị giảng dạy