QUI TRÌNH CÔNG VIỆC
Đóng
  
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đóng
Qui trình sắp xếp Sinh viên vào ở Nội trú TT PVTH 13/04/2014 11:51:00 CH
 Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước tiến hành sắp xếp bố trí sinh viên vào ở nội trú, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo.
Quy trình quản lý Sinh viên nội trú TT PVTH 13/04/2014 11:15:37 CH
 Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước quản lý sinh viên trong thời gian ở nội trú, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo, góp phần bảo đảm khu ký túc xá an toàn sạch đẹp văn minh.
Quy trình quản lý tài sản Ký túc xá TT PVTH 13/04/2014 9:33:27 CH
 Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước quản lý tài sản ký túc xá, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo, bảo toàn tài sản công.
Quy trình quản lý Điện-Nước trong khu Nội trú TT PVTH 13/04/2014 7:40:50 CH
 Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước quản lý điện nước trong khu nội trú, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo, đảm bảo sử dụng điện nước an toàn và tiết kiệm.