QUI TRÌNH CÔNG VIỆC
Đóng
  
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đóng
Quy trình quản lý Điện-Nước trong khu Nội trú 

TT PVTH 13/04/2014 7:40:50 CH
Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước quản lý điện nước trong khu nội trú, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo, đảm bảo sử dụng điện nước an toàn và tiết kiệm.

Nội dung quy trình:


TT

 


Nội dung


Thực hiện


Thời gian

Biểu

mẫu


Văn bản
liên quan

1

Chuẩn bị sẵn một số thiết bị thông thường : bóng điện, cầu chì, vòi tắm để thay thế khi cần

Đầu năm học Nhà trưởng dự trù mua sắm một cơ số về bóng điện cầu chì và các thiết bị thông thường khác (sử dụng kinh phí thu từ dịch vụ hè), nhập kho để có thiết bị thay thế khi cần thiết, đảm bảo việc sinh hoạt học tập của SV không bị đình trệ.

Từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 8 hàng năm.

 

 

2

Bàn giao các thiết bị điện nước, chỉ số công tơ cho SV nội trú

Khi sinh viên vào nhận phòng ở, cùng với việc bàn giao các tài sản KTX, Nhà trưởng bàn giao thiết bị điện nước, chỉ số công tơ cho SV nội trú (có biên bản giao nhận, 2 bên ký vào biên bản)

Ngay lúc sinh viên nhận phòng ở.

Mẫu 1

Quyết định số 2137/BGD&ĐT ngày 28/6/1997 và đã sửa đối bổ sung theo Quyết định số 41/2002-QĐ-GD&ĐT ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện nước của sinh viên

Hàng ngày Nhà trưởng kiểm tra việc chấp hành nội quy ký túc xá, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm, nhằm bảo đảm an toàn, tiết kiệm trong việc sử dụng điện nước và phòng chống chảy nổ

Hàng ngày

 

Nội quy ký túc xá

4

Xử lý sự cố về điện nước

Khi phát hiện ra sự cố, hoặc nhận được phiếu yêu cầu của sinh viên nội trú, Nhà trưởng đến tận hiện trường nắm bắt sự việc và áp dụng các biện pháp cấp thiết để ngăn chặn sự cố, sau đó tiến hành lập biên bản sự việc.

Hàng ngày

Mẫu 2

 

5

Sửa chữa hư hỏng thông thường

Khi nhận được phiếu yêu cầu của SV nội trú, Nhà trưởng xem xét sự việc và tiến hành sửa chữa thay thế những thiết bị hư hỏng, ghi sổ và yêu cầu SV đại diện phòng ký xác nhận (làm chứng từ thanh toán)

Hàng ngày

Mẫu 3

 

6

Sửa chữa hư hỏng trên mức thông thường

Hư hỏng trên mức thông thường (chập cháy hệ thống điện bể vỡ các đường ống nước…) sinh viên hoặc Nhà trưởng viết phiếu yêu cầu, phụ trách KTX làm việc với bộ phận chức năng hoặc trình Giám hiệu để có kế hoạch sửa chữa.

- Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu.

 

Nt

 

7

Thanh quyết toán tiền điện nước hàng tháng

- Nhân viên điện nước (Tổ Quản trị -Môi trường) ghi chỉ số tiêu thụ tại các phòng ở..

- Căn cứ số liệu ghi được nhân viên của Phòng Kế hoạch Tài chính lập bảng tính tiền điện, nước của từng phòng (số lượng tiêu thu nhân với đơn giá), sau đó chuyển toàn bộ kết quả đến phụ trách KTX giao cho Nhà trưởng đến từng phòng ở thu tiền (có chữ ký của đại diện phòng ở).

- Sau khi thu được tiền điện nước đầy đủ, Nhà trưởng trực tiếp nộp cho Phòng Kế toán phòng KH-TC

 

- Từ ngày 20 đến ngày 25 hàng tháng.

- Từ 25 tháng trước đến ngày 5 tháng sau.

 

 

 

- Từ ngày 5 đến ngày 15 hàng tháng.

Mẫu 4

 

8

Thanh toán tiền điện nước khí SV không còn ở KTX

- Nhà trưởng thanh toán và ký xác nhận không nợ cho từng SV, sau đó phụ trách KTX ghi các khoản được thanh toán vào phiếu ra khỏi KTX cấp cho SV và xóa tên trong danh sách (mạng).

- SV cầm phiếu đến các Phòng chức năng hoàn thành các thủ tục tiếp theo.

- Khi SV có đơn xin ra khỏi KTX.


Mẫu 5

 

Các tin cùng thể loại
+ Quy trình quản lý tài sản Ký túc xá
+ Quy trình quản lý Sinh viên nội trú
+ Qui trình sắp xếp Sinh viên vào ở Nội trú