QUI TRÌNH CÔNG VIỆC
Đóng
  
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đóng
Quy trình quản lý tài sản Ký túc xá 

TT PVTH 13/04/2014 9:33:27 CH
Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước quản lý tài sản ký túc xá, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo, bảo toàn tài sản công.

Nội dung quy trình:

T

T

Nội dung

Thực hiện

Thời

gian

Biểu

mẫu

Văn bản

liên quan

1

Chuẩn bị cơ sở vật chất trước lúc vào năm học mới.

- Bộ phận ký túc xá lập kế họach sửa chữa mua sắm trang bị cho KTX:

* Nhà trưởng từng khu tổng kiểm tra KTX thống kê các hạng mục sửa chữa mua sắm.

* Phó Giám đốc phụ trách KTX, tổng hợp,  và lập kế hoạch sửa chửa chữa trình Giám hiệu duyệt.

* Bộ phận chức năng  căn cứ kế hoạch đã được GH duyệt tiến hành sửa chữa.

* Bộ phận KTX phối hợp và giám sát thi công.

- Nhà trưởng dự trù và mua sẵn một số vật tư thiết bị mau hỏng (lấy kinh phí dịch vụ hè) để sẵn thay thế khi cần

- Đầu tháng 6.


- Cuối tháng 6


- Cuối tháng 6 đến trung tuần tháng 7.


-Đầu mỗi học kỳ.

 

 

- Kế hoạch năm học của Nhà trường.

2

Bàn giao phòng ở và trang thiết bị kèm theo cho sinh viên nội trú

- Nhà trưởng đến từng phòng ở và tiến hành bàn giao phòng, các trang bị tài sản trong phòng cho sinh viên nội trú

- Lập biên bản giao nhận phòng ở, hai bên ký vào biên bản, giao cho SV một bản, một bản Nhà trưởng giữ, một bản Trung tâm PV trường học giữ

Sau khi sinh viên hoàn thành việc đóng tiền KTX

Mẫu 1

 

3

Giám sát quá trình sử dụng, khai thác tài sản của sinh viên

Hàng ngày Nhà trưởng giành một phần lớn quỹ thời gian của ca trực đến tại các phòng ở, theo dõi đôn đốc sinh viên nội trú thực hiện nội quy KTX, đồng thời giám sát chấn chỉnh việc sử dụng trang thiết bị của sinh viên, phát hiện những hư hỏng hoặc có nguy cơ hư hỏng khắc phục kịp thời.

Hàng ngày

Mẫu 2

Nội quy Ký túc xá

4

Xử lý những hư hỏng phát sinh trong quá trình sinh viên ở KTX

- Hư hỏng thông thường (cháy bóng đèn, cầu chì, vòi nước…) sinh viên viết phiếu yêu cầu Nhà trưởng sửa chữa thay thế ngay.

- Hư hỏng trên mức thông thường (thấm giột…) sinh viên hoặc Nhà trưởng viết phiếu yêu cầu, phụ trách KTX làm việc với các Bộ phận chức năng hoặc trình Giám hiệu để có kế hoạch sửa chữa.

- Những tài sản do sinh viên làm hư hỏng (có biên bản xác nhận) Nhà trưởng sửa chữa, sau đó khẩu trừ vào kinh phí thế chấp tài sản của phòng.

- Trường hợp tài sản hư hỏng do khách quan, Nhà trưởng lập biên bản vụ việc đề nghị Nhà trường bổ sung sửa chữa (phải có hiện vật bị hư để đối chứng).

- Ngay khi nhận được phiếu y.cầu của SV.

- Trong vòng 15 ngày khi nhận được văn bản yêu cầu.


- Ngay sau khi sinh viên chuyển biên bản đến bộ phận KTX

Mẫu 3

 

5

Nhận lại phòng ở và  tài sản.

Cuối năm học (khi hợp đồng nội trú hết hiệu lực) sinh viên giao trả phòng ở cho Nhà trưởng, hai bên tiến hành lập biên bản giao trả phòng ở (thủ tục như biên bản giao nhận).

- Trường hợp tài sản bị thiếu hụt, hư hỏng, Nhà trưởng lập biên bản để có căn cứ khẩu trừ kinh phí thế chấp bồi thường tài  sản đã hao hụt hư hỏng.

- Cuối năm học (tháng 7)

 

 Các tin cùng thể loại
+ Quy trình quản lý Điện-Nước trong khu Nội trú
+ Quy trình quản lý Sinh viên nội trú
+ Qui trình sắp xếp Sinh viên vào ở Nội trú