QUI TRÌNH CÔNG VIỆC
Đóng
  
THÔNG TIN CHI TIẾT
Đóng
Qui trình sắp xếp Sinh viên vào ở Nội trú 

TT PVTH 13/04/2014 11:51:00 CH
Xác định và công khai hóa thủ tục, nội dung, trình tự các bước tiến hành sắp xếp bố trí sinh viên vào ở nội trú, để đơn vị, cá nhân có liên quan dễ dàng thực hiện; các cấp quản lý có thẩm quyền có cơ sở kiểm tra, điều hành và chỉ đạo.

Nội dung quy trình:


TT

Nội dung

Thực hiện

Thời

 gian

Biểu

mẫu

Văn bản

liên quan

1

Chuẩn bị kế hoạch

- Phó Giám đốc phụ trách ký túc xá: căn cứ quỹ phòng ở, số lượng sinh viên khóa mới tuyển vào, số lượng sinh viên diện chính sách, sinh viên nữ, để lập kế hoạch bố trí sinh viên nội trú theo từng khu vực.

- Thông qua hội nghị đơn vị thảo luận phương án và thống nhất kế hoạch.

- Phó Giám đốc thông báo: bằng văn bản dán ở bảng tin, loa phát thanh trường, gửi thông báo về các khoa

Tháng 5 hàng năm

 

- Kế hoạch năm học của Trường, kế họach tuyển sinh.

- Quy chế Công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các trường đại học, cao đẳng và THCN, dạy nghề, ban hành kèm theo Quyết định số 2137/BGD&ĐT ngày 28/6/1997 và đã sửa đối bổ sung theo Quyết định số 41/2002-QĐ-GD&ĐT ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký nội trú

 Nhận các phiếu đăng ký nội trú và xét duyệt:

* SV năm thứ nhất đến năm thứ 3 do Nhà trưởng KTX đảm nhận.

* SV mới trúng tuyển do bộ phận đón tiếp SV (lĩnh vực KTX) đảm nhận.

 

 - Tháng 5, 6 hàng năm.

- Thời điểm đón tiếp sv khóa mới.

Mẫu 1

 

3

Thu tiền nội trú

- Cấp phiếu nội trú.

* SV năm thứ nhất đến năm thứ 3 do QTT đảm nhận.

* SV mới trúng tuyển do bộ phận đón tiếp SV đảm nhận.

 

 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính thu nhận tiền nội trú:

* SV năm thứ nhất đến năm thứ 4.

* SV mới trúng tuyển

 

 

 

- Tháng 5, 6 hàng năm.

- Thời điểm đón tiếp sv khóa mới.

 

 

 

- Tháng 8

- Thời điểm đón tiếp sv khóa mới

Mẫu 2

Tờ trình về việc thu tiền nội trú của Giám đốc Trung tâm PV trường học, được Hiệu trưởng phê duyệt ngày    / 8  /  2011.

4

Giao phòng ở cho SV

Nhà trưởng dẫn SV đến tận phòng và lập biên bản giao nhận phòng ở các trang thiết bị trong phòng.

Sau khi SV đóng xong tiền nội trú

Mẫu 3

 Các tin cùng thể loại
+ Quy trình quản lý Điện-Nước trong khu Nội trú
+ Quy trình quản lý tài sản Ký túc xá
+ Quy trình quản lý Sinh viên nội trú