Ngành Kỹ thuật tàu thủy và Ngành Công nghệ CBTS được chứng nhận kiểm định chất lượng TT PVTH 6/18/2020 4:43:41 PM
 Sau thời gian thực hiện quá trình tự đánh giá và đánh giá ngoài, 02 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường ĐH Nha Trang gồm ngành Công nghệ Chế biến thủy sản và ngành Kỹ thuật tàu thủy đã chính thức được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo.
Tập huấn Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Trần Thiên Thể 11/6/2019 8:44:30 AM
 Tập huấn Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ
Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa Trần Thiên Thể 10/7/2019 4:06:32 PM
 Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch với các doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa.
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Nha Trang Trần Thiên Thể 9/17/2019 10:08:21 AM
 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Nha Trang
BÁO CÁO CÔNG TÁC QUÍ 3 (THÁNG 7,8,9/2018) lehoainam 10/31/2018 8:45:38 AM
Báo cáo công tác sinh viên nội trú tháng 9/2018 lehoainam 9/25/2018 2:05:32 PM
Kết quả công việc đã triển khai trong tháng 7,8/2018 lehoainam 9/6/2018 2:07:21 PM
Kết quả công tác đã thực hiện trong tháng 6/2018 lehoainam 7/31/2018 4:08:55 PM
Kết quả công việc đã triển khai trong tháng 5/2018 lehoainam 5/31/2018 2:54:47 PM
Công Đoàn bộ phận Trung tâm PVTH tham gia Hội thao Công Đoàn Trường lehoainam 5/21/2018 2:55:19 PM

Trang:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 100 tin)