CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Đóng
Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017 DO XUAN LOC 19/08/2016 1:50:04 CH
 Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công buổi Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017.
Lễ kết nạp đảng viên tháng 12 năm 2015 DO XUAN LOC 08/12/2015 8:48:08 SA
 Theo Quyết định kết nạp đảng viên số 53-QĐ/ĐU ngày 30/11/2015 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành thành công tốt đẹp DO XUAN LOC 05/05/2015 2:45:21 CH
 Ngày 25/4/2015, Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2015, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học; thảo luận thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2017
Lễ Kết nạp đảng viên tháng 3 năm 2015 DO XUAN LOC 09/04/2015 11:02:07 SA
 Theo Quyết định kết nạp đảng viên số 490_QĐ/ĐU ngày 26/3/2015 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 DO XUAN LOC 24/10/2014 2:41:06 CH
 Căn cứ kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 14/3/2014 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và thực hiện theo hướng dẫn số 20-HD/ĐU ngày 01/4/2014 của Đảng ủy, các đảng viên thuộc chi bộ Trung tâm đã có kế hoạch cụ thể:
Lễ Kết nạp Đảng viên DO XUAN LOC 10/10/2014 3:57:41 CH
 Theo quyết định Kết nạp Đảng viên số 437_QĐ/ĐU ngày 26/8/2014 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh DO XUAN LOC 16/07/2013 9:22:20 SA
 Thực hiện Chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn thể đảng viên và công đoàn viên Trung tâm TN-TH đã xây dựng Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác năm 2013.
Lễ kết nạp đ/c Đào Thị Đoan Trang vào ĐCS VN DO XUAN LOC 16/07/2013 9:18:59 SA
 Chiều ngày 18/01/2013 được sự nhất trí của Đảng ủy Trường ĐHNT, Chi bộ Trung tâm TN-TH đã tiến hành tổ chức lễ kết nạp Đảng cho đ/c Đào Thị Đoan Trang, cán bộ quản lý PTN Điện – Điện tử.
Thông báo xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013 DO XUAN LOC 13/01/2012 3:34:47 CH
 Thực hiện công văn số 8253/BGDĐT-KHCNMT ngày 08/12/2011 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2013, Giám hiệu thông báo đến các Ông (Bà) trưởng đơn vị thực hiện một số công việc sau: