CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Đóng
Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 DO XUAN LOC 29/09/2017 11:09:33 SA
 Được sự nhất trí của BCH Công đoàn trường, chiều ngày 25 tháng 9 năm 2017 tại Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành, BCH Công đoàn Trung tâm đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017-2022.
Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017 DO XUAN LOC 25/01/2016 2:26:23 CH
 Được sự nhất trí của BCH Công đoàn trường, sáng ngày 21 tháng 01 năm 2016 tại Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành, BCH Công đoàn Trung tâm đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2013-2017.
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm để thúc đẩy hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016 DO XUAN LOC 24/10/2014 3:16:09 CH
 Để góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trong Nhà trường, Trung tâm đã tiến hành rà soát, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm; Xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên sâu cho các hướng nghiên cứu mũi nhọn, tiềm năng:
Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề DO XUAN LOC 02/10/2013 2:12:58 CH
 Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề về "Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý và phục vụ tại các PTN của viên chức tại trung tâm Thí nghiệm – Thực hành góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH của Nhà trường"
Hội nghị CBVC Trung tâm năm học 2013-2014 DO XUAN LOC 16/07/2013 4:35:01 CH
 Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 12 tháng 7 năm 2013 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công buổi Tổng kết năm học 2012-2013 và Hội nghị CBVC năm học 2013-2014.
Buổi thảo luận "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tại trường Đại Học Nha Trang" DO XUAN LOC 16/01/2012 3:00:24 CH
 Theo công văn số 758/CV-CĐN về việc viết bài tham gia thảo luận về "Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam", sáng ngày 15 tháng 12 năm 2011 BCH Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành đã tổ chức buổi tham luận với chủ đề: "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tai trường Đại Học Nha Trang".