CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Minimize
Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016 

DO XUAN LOC 6/27/2016 4:14:02 PM
Ngày 08 tháng 6 năm 2016 Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trung tâm đã họp xét duyệt 2 giải pháp đăng ký sáng kiến cải tiến cấp đơn vị.

     Chiều ngày ngày 08 tháng 6 năm 2016 tại Văn phòng Trung tâm Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị của Trung tâm đã tổ chức họp xét duyệt 2 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị cho 2 cán bộ của Trung tâm:

     1, Giải pháp: “Thiết kế, chế tạo giá treo palăng xích 2 tấn di động dùng để di chuyển động cơ trong phòng thí nghiệm" - Tác giả: Lê Xuân Chí

     2, Giải pháp: “Phục hồi buồng sấy (bằng thủy tinh) bị vỡ của máy sấy phun SD-05 tại phòng thí nghiệm Công nghệ thực phẩm” - Tác giả: Đỗ Xuân Lộc

     Các thành viên hội đồng: Giám đốc Trung tâm là Chủ tịch hội đồng và một số cán bộ Trung tâm có chuyên môn liên quan đến giải pháp xét duyệt  làm thành viên. Ngoài ra còn có các thầy cô có chuyên môn liên quan đến từ các bộ môn trong Trường làm ủy viên hội đồng.

     Hội đồng sáng kiến cấp đơn vị đã thống nhất công nhận 2 giải pháp là sáng kiến cấp đơn vị.

   


Các tin cùng thể loại
+ Quyết định Công nhận sáng kiến đợt I năm 2019
+ Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017
+ Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị
+ Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014
+ Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
+ Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015