CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Minimize
Quyết định Công nhận sáng kiến đợt I năm 2019 

DO XUAN LOC 9/12/2019 3:43:55 PM
Ngày 17 tháng 6 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đâị học Nha Trang đã ký quyết định số 661/QĐ-ĐHNT về việc công nhận giải pháp "Quản lý việc đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm bằng google bảng tính" của tác giả Trương Thị Thu Thủy, Trung tâm TN-TH là sáng kiến cấp Đơn vị.


Các tin cùng thể loại
+ Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2016-2017
+ Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị
+ Một số đề xuất áp dụng trong đơn vị trong năm học 2013-2014
+ Tham gia nghiên cứu khoa học trong năm học 2013-2014
+ Một số sáng kiến cải tiến cấp đơn vị năm học 2014 - 2015
+ Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp đơn vị năm học 2015-2016