Chi tiết thông báo
Đóng

Tổng kết năm học và Hội nghị CBVC
27/06/2016 8:11:11 SA

Trung tâm TN-TH tổ chức Tổng kết năm học 2015-2016 và HN CBVC năm học 2016-2017 vào thời gian và địa điểm như sau:
- Thời gian: Bắt đầu từ 7g30' ngày 15/7/2016.
- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành.
- Thành phần: Toàn thể CBVC trong Trung tâm, đại diện BCH CĐ, ...