Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo Họp tổng kết Công đoàn năm học 2015-2016
07/09/2016 10:22:50 CH

Thông báo về việc Họp tổng kết và bình xét danh hiệu Công đoàn năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

       - Thời gian: 14 giờ 15" ngày 08 tháng 9 năm 2016

       - Địa điểm: Văn phòng Trung tâm TN - TH

       - Thành phần: Toàn thể CĐV trong Trung tâm.

Trân trọng ./.