Chi tiết thông báo
Đóng

Lịch mượn Dụng cụ thủy tinh năm học 2016-2017
09/12/2016 2:09:51 CH

+ Thời gian: Thứ 3, 5 (Từ 14 giờ 00" đến 16 giờ 00")

+ Địa điểm:  Kho dụng cụ thủy tinh (Dãy nhà thí nghiệm Công nghệ chế biến)

Lưu ý: 

            - SV, HV nộp Giấy mượn dụng cụ thí nghiệm (mẫu đơn) 01 buổi trước khi mượn.


            - Phải biết tên, chủng loại và công dụng, mục đích của dụng cụ mượn.

            - Liên hệ: Cô Đ.Trang tại phòng thí nghiệm Công nghệ chế biến (ĐT: 0905.242566)