CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Minimize
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành DO XUAN LOC 6/4/2020 2:58:37 PM
 Ngày 16/3/2020, Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2019, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học; thảo luận thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022
Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và Hội nghị CBVC năm học 2019-2020 DO XUAN LOC 8/16/2019 2:24:12 PM
 Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị năm 2019 của Nhà trường, chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và Hội nghị CBVC năm học 2019-2020.
Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019 DO XUAN LOC 7/3/2018 8:50:28 AM
 Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị năm 2018 của Nhà trường, chiều ngày 21 tháng 6 năm 2018 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019.
Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018 DO XUAN LOC 8/21/2017 4:20:10 PM
 Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 21 tháng 7 năm 2017 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018.
Lễ kết nạp Đảng viên tháng 6 năm 2017 DO XUAN LOC 6/14/2017 8:52:16 AM
 Theo Quyết định kết nạp đảng viên số 169-QĐ/ĐU ngày 09/5/2017 và số 172-QĐ/ĐU ngày 30/5/2017 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang
Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017 DO XUAN LOC 8/19/2016 1:50:04 PM
 Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công buổi Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017.
Lễ kết nạp đảng viên tháng 12 năm 2015 DO XUAN LOC 12/8/2015 8:48:08 AM
 Theo Quyết định kết nạp đảng viên số 53-QĐ/ĐU ngày 30/11/2015 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang
Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành thành công tốt đẹp DO XUAN LOC 5/5/2015 2:45:21 PM
 Ngày 25/4/2015, Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 - 2015, phân tích những hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học; thảo luận thống nhất các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2017
Lễ Kết nạp đảng viên tháng 3 năm 2015 DO XUAN LOC 4/9/2015 11:02:07 AM
 Theo Quyết định kết nạp đảng viên số 490_QĐ/ĐU ngày 26/3/2015 của Đảng ủy trường Đại học Nha Trang
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 DO XUAN LOC 10/24/2014 2:41:06 PM
 Căn cứ kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 14/3/2014 về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 và thực hiện theo hướng dẫn số 20-HD/ĐU ngày 01/4/2014 của Đảng ủy, các đảng viên thuộc chi bộ Trung tâm đã có kế hoạch cụ thể:

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 14 tin)