CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Minimize
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

DO XUAN LOC 7/16/2013 9:22:20 AM
Thực hiện Chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn thể đảng viên và công đoàn viên Trung tâm TN-TH đã xây dựng Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác năm 2013.
Thực hiện Chương trình hành động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, toàn thể đảng viên và công đoàn viên Trung tâm TN-TH đã xây dựng Kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác năm 2013. Nội dung kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện của toàn thể CBVC được cụ thể hóa bằng việc thực hiện “Mười điều CBVC Trường ĐH Nha Trang không được làm” và triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

Ngày 17/5/2013 BCH Công đoàn Trung tâm đã thay mặt cho toàn thể công đoàn viên trong đơn vị ký cam kết với Công đoàn Trường về việc “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong Chương trình hành động của BCH CĐ Trường.

Hưởng ứng cuộc vận động, lãnh đạo Trung tâm đã cho triển khai làm các panô với nội dung vận động “Cán bộ viên chức, giáo viên, sinh viên phấn đấu đảm bảo an toàn vệ sinh, tiết kiệm tại PTN”, treo ở các khu nhà làm việc thuộc Trung tâm; trong mỗi PTN, việc sử dụng điện, nước, hóa chất, vận hành máy móc, thiết bị làm sao để tiết kiệm và đảm bảo an toàn khi làm thí nghiệm được chỉ dẫn ở các bảng “Một số lưu ý quan trọng khi làm việc tại PTN”.

   

                Các hoạt động trên đã thực sự làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị ngày càng nâng cao được ý thức, trách nhiệm, thấm nhuần tấm gương đạo đức của Bác, góp phần cùng toàn Trường thực hiện tốt các mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng và hiệu quả công tác.

Tin bài: Phan Thị Phượng

Các tin cùng thể loại
+ Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và Hội nghị CBVC năm học 2019-2020
+ Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019
+ Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
+ Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018
+ Thông báo xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013
+ Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành thành công tốt đẹp
+ Lễ kết nạp đ/c Đào Thị Đoan Trang vào ĐCS VN
+ Lễ Kết nạp Đảng viên
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Lễ Kết nạp đảng viên tháng 3 năm 2015
+ Lễ kết nạp đảng viên tháng 12 năm 2015
+ Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017
+ Lễ kết nạp Đảng viên tháng 6 năm 2017