CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Minimize
Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017 

DO XUAN LOC 8/19/2016 1:50:04 PM
Theo kế hoạch tổng kết năm học và hội nghị CBVC cấp đơn vị của Nhà trường, sáng ngày 15 tháng 7 năm 2016 tại Văn phòng Trung tâm TN-TH, Trung tâm đã tổ chức thành công buổi Tổng kết năm học 2015-2016 và Hội nghị CBVC năm học 2016-2017.

Mở đầu hội nghị đ/c Vũ Ngọc Chiên (Chủ tịch BCH CĐ Trung tâm) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch và ban thư ký. Tiếp đó, đ/c Vũ Phương trình bày “Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017”. Dưới sự chủ trì của đoàn Chủ tịch, hội nghị đã tiến hành thảo luận, góp ý cho báo cáo tổng kết năm học và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học mới của đơn vị và Nhà trường. Nhiều ý kiến đóng góp thiết thực xây dựng Trường, đơn vị đã được ghi nhận và tổng hợp để gửi lên cấp trên.

Tiếp theo, hội nghị đã tiến hành phân loại viên chức và bình xét danh hiệu thi đua năm học 2015-2016. Kết quả bỏ phiếu kín đối với CBVC Trung tâm: 56,5% HTTNV;  13% HTXSNV; 52% LĐTT và 100% số phiếu đồng ý danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

Dưới sự hướng dẫn của đại diện phòng TC-HC toàn thể CBVC Trung tâm đã bỏ phiếu tín nhiệm lãnh đạo đơn vị.

Kết thúc hội nghị, đ/c Vũ Phương tóm tắt lại nội dung của hội nghị và tuyên bố bế mạc sau khi ban thư ký đọc xong “Nghị quyết HN CBVC năm học 2016-2017”.

Hình ảnh hội nghị:
Các tin cùng thể loại
+ Lễ Tổng kết năm học 2018-2019 và Hội nghị CBVC năm học 2019-2020
+ Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Hội nghị CBVC năm học 2018-2019
+ Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành
+ Lễ Tổng kết năm học 2016-2017 và Hội nghị CBVC năm học 2017-2018
+ Thông báo xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2013
+ Đại hội Chi bộ Trung tâm Thí nghiệm – Thực hành thành công tốt đẹp
+ Lễ kết nạp đ/c Đào Thị Đoan Trang vào ĐCS VN
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
+ Lễ Kết nạp Đảng viên
+ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014
+ Lễ Kết nạp đảng viên tháng 3 năm 2015
+ Lễ kết nạp đảng viên tháng 12 năm 2015
+ Lễ kết nạp Đảng viên tháng 6 năm 2017