CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Minimize
Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề 

DO XUAN LOC 10/2/2013 2:12:58 PM
Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề về "Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong quản lý và phục vụ tại các PTN của viên chức tại trung tâm Thí nghiệm – Thực hành góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH của Nhà trường"

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các Viên chức đang công tác tại Trung tâm thí nghiệm - Thực hành trong quản lý và phục vụ đào tạo và NCKH, đặc biệt là các viên chức đang trực tiếp quản lý tại các Phòng thí nghiệm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Trong tháng 7 và tháng 8/2013 Công đoàn trung tâm đã tổ chức thành công hai chuyên đề đầu tiên:

Chuyên đề 1: Đánh giá thực trạng công tác quản lý, phục vụ đào tạo, NCKH tại các phòng thí nghiệm, đồng thời xây dựng qui trình cơ bản cho công tác trên ở các PTN tại trung tâm Thí nghiệm – Thực hành.

Báo cáo viên: Đào Thị Đoan Trang và các thành viên.

Chuyên đề 2: Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng hóa chất tại các PTN, đồng thời đề xuất những biện pháp quản lý, sử dụng và phòng ngừa những tai nạn có thể xẩy ra.

Báo cáo viên: Nguyễn Minh Nhật và các thành viên.

Trong các buổi thảo luận đã có nhiều ý kiến góp ý, xây dựng. Tại chuyên đề số 1 trung tâm đã thống nhất xây dựng xong qui trình cơ bản cho công tác quản lý và phục vụ đào tạo và NCKH. Tại chuyên đề số 2, buổi thảo luận đã thống nhất cần thiết phải có những qui hoạch, sắp xếp phân loại hóa chất khoa học hơn theo chủng loại và mức độ độc hại đồng thời cần có dán đầy đủ các cảnh báo và lắp đặt thêm các hệ thống xử lý các tai nạn có thể xẩy ra.

Hình ảnh buổi thảo luận:
   

Tin bài: Nguyễn Đình Khương


Các tin cùng thể loại
+ Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022
+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao
+ Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020
+ Buổi thảo luận "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tại trường Đại Học Nha Trang"
+ Hội nghị CBVC Trung tâm năm học 2013-2014
+ Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm để thúc đẩy hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016
+ Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017