CHI TIẾT TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN
Minimize
Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm để thúc đẩy hoạt động KHCN giai đoạn 2014-2016 

DO XUAN LOC 10/24/2014 3:16:09 PM
Để góp phần thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trong Nhà trường, Trung tâm đã tiến hành rà soát, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm; Xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên sâu cho các hướng nghiên cứu mũi nhọn, tiềm năng:

1, Tiến hành rà soát lại toàn bộ các thiết bị công nghệ cao (TBCNC) tại các phòng thí nghiệm chuyên ngành và các thiết bị mới nhận bàn giao từ Viện CNSH&MT.

2, Lập thành danh sách thiết bị.

3, Đánh giá tình trạng thiết bị.

4, Đề nghị Nhà trường cho sửa chữa những thiết bị hư hỏng.

5, Phối hợp với các Khoa/Viện xây dựng yêu cầu thiết bị cần tăng cường để xây dựng các PTN chuyên sâu cho các hướng nghiên cứu mũi nhọn, tiềm năng của đơn vị mình.

Các tin cùng thể loại
+ Đại hội Công đoàn Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành nhiệm kỳ 2017 - 2022
+ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đến thăm khu thí nghiệm Công nghệ cao
+ Buổi trao đổi An toàn phòng thí nghiệm năm 2020
+ Buổi thảo luận "Vai trò của Công đoàn trong đổi mới giáo dục và đào tạo tại trường Đại Học Nha Trang"
+ Hội nghị CBVC Trung tâm năm học 2013-2014
+ Tổ chức các buổi thảo luận chuyên đề
+ Hội nghị sơ kết BCH Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2013-2017