Chi tiết thông báo
Minimize

Lịch mượn Dụng cụ thủy tinh học kì II năm học 2017-2018
4/4/2018 2:01:56 PM

Lịch mượn Dụng cụ thủy tinh học kì II năm học 2017-2018:

          + Thời gian: Thứ 3 & thứ 5 (Từ 14 giờ 00" đến 16 giờ 00")

          + Địa điểm: Kho dụng cụ thủy tinh (Dãy nhà thí nghiệm Công nghệ chế biến)

Lưu ý:
          + SV, HV nộp Giấy mượn dụng cụ thí nghiệm (Mẫu đơn) 01 buổi trước khi mượn.

          + Phải biết tên, chủng loại và công dụng, mục đích của dụng cụ mượn.

          + Liên hệ: Cô Đào Trang tại cụm PTN tầng 3 - Khu nhà B3 (ĐT: 0905 24 25 66)

Trân trọng ./.