Chi tiết thông báo
Minimize

Thông báo trả dụng cụ thủy tinh năm học 2017-2018
7/6/2018 2:32:43 PM

  Địa điểm:   KHO DỤNG CỤ THỦY TINH THUỘC KHU TN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN

 Thời gian:   Thứ 3 ngày 10/7/2018:   Buổi sáng: Từ 7 giờ 45 đến 11 giờ 00

                                                              Buổi chiều: Từ 14 giờ đến 16 giờ 30

  Lưu ý:

     1, Mang theo giấy mượn dụng cụ.

     2, Trả đúng chủng loại, thông số và số lượng như trong giấy mượn dụng cụ.

     3, Dụng cụ phải sạch sẽ, nguyên vẹn, không nứt vỡ, không chắp vá.

     4, Các sinh viên không hoàn trả dụng cụ đúng quy định sẽ có danh sách gửi về Khoa/Viện.