Chi tiết thông báo
Minimize

Hướng dẫn sử dụng máy so màu UV-VIS và máy đo pH để bàn
10/31/2018 10:18:22 AM

Thông báo về việc tham gia nhận bàn giao thiết bị và Hướng dẫn sử dụng Máy so màu UV-VIS và máy đo pH để bàn.
       - Thời gian: 14 giờ 30 ngày 01 tháng 10 năm 2018
       - Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành (Tầng 2 tòa nhà B3)
       - Thành phần: Tổ BDSC thiết bị, tổ phục vụ NCKH, tổ phục vụ TN-TH (Khối CNSH,CNCB, CNTP, Hóa, Hóa VS, Môi trường), ...
       - Nội dung: Hướng dẫn sử dụng, hiệu chuẩn, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị (So màu UV-Vis, pH, nhiệt kế điện tử).
Trân trọng kính mời các đ/c quan tâm tham dự và nhờ các đ/c thông báo tới các giáo viên, sinh viên quan tâm tham dự.
Trân trọng ./.