Văn phòng Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

Đc: Tầng 2 nhà B3 trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa

ĐT: 058.2220727

Sơ đồ: