Sơ đồ vị trí máy/thiết bịLưu ý khi tra cứu

máy/thiết bị theo sơ đồ


1. Sử dụng trình duyệt Web "Internet Firefox"  (Download )
2. Đối với các file ".PDF" phải dùng phần mềm "Adobe Reader" để mở  (Download)

PTH AUDIO - VIDEO

ĐC: Tầng 2 khu nhà B3 trường Đại Học Nha Trang

QL: Trần Tiến Dũng