Sơ đồ vị trí máy/thiết bị
Lưu ý khi tra cứu

máy/thiết bị theo sơ đồ


1. Sử dụng trình duyệt Web "Internet Firefox"  (Download )
2. Đối với các file ".PDF" phải dùng phần mềm "Adobe Reader" để mở  (Download)

PTH CUNG CẤP ĐIỆN

ĐC: Tầng 2 khu nhà B3 trường Đại Học Nha Trang

QL: Đào Thị Đoan Trang


Máy – Thiết bị

 
STT


Tên máy – thiết bị


Thông số kỹ thuật


Xuất xứ

1

 Mô hình Điều khiển Bù công suất phản kháng

Mô hình lắp ráp

Việt Nam

2

 Mô hình điều khiển Trạm biến áp

Mô hình lắp ráp

Việt Nam

3

Mô hình đường dây
truyền tải điện

1. Thiết bị phân tích công suất A29

2. Mô phỏng đường dây phân phối IDLE/3

Ý