Thông tin liên hệ
Minimize
TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP & HỖ TRỢ SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: 0258.6280441,  Email: tttvhtsv@ntu.edu.vn