Thông báo mới
Đóng
LẤY Ý KIẾN KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN
(Được đăng bởi: TT Tư vấn hỗ trợ sinh viên Ngày đăng:(06-01-2017))

Thân gửi các cựu sinh viên Trường Đại học Nha Trang

   Nhằm thiết lập và phát triển mối liên lạc giữa Nhà trường với các cựu sinh viên, TT Tư vấn Hỗ trợ Sinh viên triển khai Phiếu lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp:
  * Đối tượng gửi khảo sát: sinh viên các khóa 53, 54 (Đại học) và 54,55 (Cao đẳng) - tức là tốt nghiệp năm 2015 và 2016
  * Cách thức: Các em vào đường Link và làm theo hướng dẫn
https://docs.google.com/a/ntu.edu.vn/forms/d/107wmhtwHWzjhxKcFpfPYCj1r2QtlQIXMOsKz-Ati5s4/edit?ts=585c860a

  * Thời gian: Trước ngày 12/01/2017

     Rất mong muốn nhận được sự tham gia nhiệt tình từ các cựu sinh viên để công việc trên đạt hiệu quả cao.
 
      Trân trọng cảm ơn
Thông báo khác
Thông báo tổ chức nói chuyện chuyên đề cho sinh viên K59 (19-09-2017)
Thông báo tổ chức Ngày Hội tuyển dụng lần 2/2017 (11-09-2017)
Khoa Ngoại ngữ thông báo tổ chức gặp mặt tân sinh viên K59 (25-08-2017)
Thông báo đăng ký tham gia CLB YOGA (07-06-2017)
Thông báo số 2 v/v tổ chức Ngày Hội tuyển dụng (Danh mục ngành tuyển dụng) (17-05-2017)
Thông báo tổ chức Ngày Hội tuyển dụng làn 1 năm 2017 (16-05-2017)
Thông báo mở khóa đào tạo "Khởi sự doanh ngihiệp" (08-05-2017)
Thông báo mở các lớp đào tạo Kỹ năng mềm (01-03-2017)
Danh sách đăng ký tham gia chuyến xe miễn phí đưa sinh viên về quê đón tết 2017 (12-01-2017)
Lấy ý kiến khảo sát cựu sinh viên (06-01-2017)
 
123456