Hợp tác đối ngoại
Đóng
1 vài hình ảnh hoạt động hợp tác giao lưu giữa sinh viên Nhà Trường với doanh nghiệp


     Sinh viên Nhà Trường nô nức tham gia ngày Hội tuyển dụng năm 2014Công ty Dell, Intel Việt Nam trao tặng máy tính xách tay cho sinh viênSinh viên tham gia phần trải nghiệm trực tiếp trên các thiết bị của DellSinh viên tham dự phỏng vấn việc làm