Thông tin liên hệ
Đóng
TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: 058.6280441,  Email: tttvhtsv@ntu.edu.vn