Tin tức mới
Đóng

Sinh viên nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.

Ngày đăng: 25-12-2014 / Đăng bởi: Huy Lê Minh
Hỏi:Đề nghị Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho SV nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.

Trả lời:
PĐT: Theo quy chế thì không được phép thi lại lần 2. Sinh viên phải học lại theo các trường hợp sau:

1. Nếu là học phần tự chọn: Sinh viên có quyền đăng ký học lại học phần này hoặc lựa chọn học phần khác thay thế.
2. Nếu là học phần bắt buộc: Sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học lại học học phần thay thế.

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn