Tin tức mới
Đóng
Tìm nơi thực tập, cơ hội việc làm - Bài toán khó đã có lời giải
Tìm nơi thực tập, cơ hội việc làm - Bài toán khó đã có lời giải

Tìm nơi thực tập đúng ngành nghề luôn là vấn đề nan giải với sinh viên năm cuối, đặc biệt là sinh viên từ các địa phương...

Sinh viên nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.
Sinh viên nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.

Hỏi:Đề nghị Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho SV nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại...

Sinh viên nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.
Hỏi:Đề nghị Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho SV nợ học phần mà hiện tại không còn tồn tại bằng cách có thể thi lại lần 2.
Admin - Người duyệt: Admin
Ngày đăng: 25/12/2014 11:25:34 SA

Trả lời:
PĐT: Theo quy chế thì không được phép thi lại lần 2. Sinh viên phải học lại theo các trường hợp sau:

1. Nếu là học phần tự chọn: Sinh viên có quyền đăng ký học lại học phần này hoặc lựa chọn học phần khác thay thế.
2. Nếu là học phần bắt buộc: Sinh viên phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học lại học học phần thay thế.


Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn