Hội đồng trường
Đóng

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2016-2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG


STT


Ảnh


Họ và tên


Chức vụ, đơn vị đang công tác

1  Khổng Trung Thắng  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Nha Trang
 2  Nguyến Tấn Tuân
 Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa
 3  Vũ Thanh Bình
Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 4  Huỳnh Kỳ Hạnh
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
 5  Trang Sĩ Trung
 Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
 6  Quách Hoài Nam
 Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
 7
 Trần Doãn Hùng
 Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang
 8  Vũ Ngọc Bội
 Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Nha Trang
 9  Nguyễn Thế Hân
 Bí thư Đoàn Trường Đại học Nha Trang
 10  Vương Vĩnh Hiệp  Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Cty TNHH Long Sinh
 11  Ngô Văn Ích  Chủ tịch HĐQT, Cty CP Nha Trang SeaFooda - F17
 12  Lê Chí Công  Phụ trách khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang
 13  Nguyễn Thành Cường  Trưởng khoa Kế toán Tài chính, Trường Đại học Nha Trang
 14  Phạm Quốc Hùng  Viện trưởng Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang
 15  Võ Nguyễn Hồng Lam  Trưởng khoa Ngoại Ngữ, Trường Đại học Nha Trang

 16  Lê Việt Phương  Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Nha Trang
17   Phạm Hồng Mạnh  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trường Đại học Nha Trang
18   Phạm Thị Thu Thúy  Trưởng khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nha Trang
19   Huỳnh Văn Vũ  Trưởng khoa Kỹ thuật Giao thông, Trường Đại học Nha Trang