Khoa học công nghệ

Hạ thủy tàu Biển Đông 01 và Mỹ Linh 2016
Biển Đông 01 (chủ tàu Võ Văn Thủy) và Mỹ Linh 2016 (chủ tàu Nguyễn Tèo) - 2 tàu cá vỏ composite được UNINSHIP đóng mới, hạ thủy thành công.
Hội thảo kĩ thuật hóa học Việt - Hàn
08 báo cáo tham luận công bố các kết quả nghiên cứu mới về môi trường, sinh học, vật liệu và thực phẩm.