Tin tức sự kiện
Đóng

Chiến thắng mùa Xuân 1975 và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

Ngày đăng: 03-05-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
Tinh thần Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 bất diệt

1. Thắng lợi mùa Xuân 1975

Hội nghị Bộ chính trị của Đảng họp cuối năm 1974, đầu năm 1975 có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Hội nghị đã phân tích, đánh giá chính xác sự phát triển của tình hình, đề ra phương hướng hành động đúng đắn, thể hiện quyết tâm chiến lược cao giải phóng miền Nam khi thời cơ đến. Đó thực sự là ngọn đuốc soi đường dẫn đến đại thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975. Nửa cuối năm 1974 cuộc chiến tranh của quân và dân ta ở miền Nam chống lại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” đã giành được thắng lợi. Thế và lực của ta ngày càng mạnh lên, ngụy ngày càng suy yếu rõ rệt. Nước Mỹ lâm vào khủng hoảng nội bộ. Tháng 7/1974, Đảng ta chỉ đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong hai năm 1975 - 1976, nếu thời cơ đến sẽ giải phóng miền Nam trong năm 1975. Thắng lợi toàn miền, nhất là của miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là chiến thắng Phước Long cuối năm 1974 đầu năm 1975 càng cho thấy thực tế suy yếu của quân ngụy Sài Gòn và khả năng Mỹ khó quay lại Việt Nam. Đảng ta nhận định thời cơ giải phóng hoàn toàn miền Nam đã đến.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 bắt đầu được triển khai vào ngày 04/3 và kéo dài gần 2 tháng với ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên là đòn khởi đầu dẫn tới sự tan rả và sụp đổ về chiến lược của địch, mở ra thời cơ cho ta dành thắng lợi trong năm 1975; Chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng là đòn trực tiếp đánh bại âm mưu co cụm chiến lược của địch, làm thay đổi hẳn so sánh về chiến lược, tạo điều kiện chiến thắng cho cuộc Tổng tiến công; Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn - Gia Định và các tỉnh còn lại của Nam Bộ là cuộc hội quân lớn đánh thẳng vào sào huyệt của địch, dành thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30/4. Bộ máy chính quyền của quân đội Sài Gòn đã bị đập tan, cơ đồ chủ nghĩa thực dân mới được Mỹ dốc sức xây dựng qua 5 đời tổng thống đã sụp đổ. Miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng, kết thúc 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường hoan hô bộ đội giải phóng (ảnh tư liệu)

2. Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975)

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuy phải trải qua thời gian chiến đấu lâu dài và hết sức gian khổ, phải hi sinh nhiều người, nhiều của, cuối cùng dân tộc ta đã giành được chiến thắng, thực hiện trọn vẹn mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đánh giá thắng lợi lịch sử của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã ghi rõ: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Đó là cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tố quốc tiêu biểu của dân tộc ta. Trải qua hai mươi mốt năm chiến đấu, nhân dân ta đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới quy mô lớn nhất, dài ngày nhất, ác liệt và dã man nhất từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Đối với Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi đã kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc bắt đầu từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dút vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc phương Tây kéo dài 117 năm, rửa sạch nỗi đau mất nước, hoàn thành cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, bảo vệ và phát triển những thành quả của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, xóa bỏ mọi chướng ngại trên con đường thực hiện thống nhất đất nước. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Đối với Mỹ, thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam - một cuộc chiến tranh hao người, tốn của nhất, là thất bại lớn và nặng nê chưa từng có trong lịch sử 200 năm của nước Mỹ. Sau thất bại này, nước Mỹ bước vào thời kỳ “sau Việt Nam ” với bao hậu quả tiêu cực và khó khăn cả trong nước và trên thế giới.

Đối với thế giới, thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản của Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của chúng, góp phần làm suy yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các lực lượng cách mạng, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới; Góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; Cổ vũ mạnh mẽ sự nghiệp giải phóng dân tộc ở nhiều nước nước trên thế giới, chống chủ nghĩa đế quốc.

Tổng hợp

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh