Tin tức sự kiện
Đóng

Tuyên ngôn độc lập - mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ

Ngày đăng: 05-09-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
Chào mừng kỷ niệm 72 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017).

Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy” - trích Tuyên ngôn độc lập.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ.

Tuyên ngôn Độc lập là văn kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc, là bản hùng ca viết tiếp những trang lịch sử huy hoàng của ngàn năm về trước. Tuyên ngôn Độc lập không những khai sinh ra một nhà nước - nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mà còn đưa nước ta trở thành một trong những nước đi tiên phong ở Đông Nam Á trong việc xây dựng chế độ mới - chế độ dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện hoài bão, ước mơ của bao thế hệ người Việt Nam.

Từ đây với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa Đế quốc và chế độ phong kiến. Ba mươi năm sau ngày “Tuyên ngôn Độc lập”, năm 1975, Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: giải phòng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc - dân chủ, thống nhất nước nhà.

Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta được tự do, tinh thần bất diệt của Tuyên ngôn Độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và trí óc của mỗi người dân Việt Nam. Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Suốt 72 năm qua, từ quảng trường Ba Đình lịch sử, lời tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh như vẫn còn vang vọng, đầy kiêu hãnh và tự hào. Tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Người không ngừng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

 Trong không khí vui mừng chào đón lễ Quốc Khánh (2/9/1945 - 2/9/2017), cũng là thời điểm sắp bước vào năm học mới, toàn thể CBGV và đặc biệt là toàn thể các bạn sinh viên trường Đại học Nha Trang sẽ ra sức công tác, học tập và cống hiến hết mình, góp sức xây dựng đất nước Việt Nam phát triển và đặc biệt là, luôn giữ trong tim mình một lòng nồng nàn yêu nước.

Lê Thục Nhi (tổng hợp)

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh