Tin tức sự kiện
Đóng

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng

Ngày đăng: 13-09-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
Hơn 300 cán bộ, đảng viên Nhà trường tham gia.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng được Đảng ủy Nhà trường tổ chức ngày 11/9/2017. Báo cáo viên hội nghị là đồng chí Nguyễn Phước Bửu Sơn - Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Đ/C Khổng Trung Thắng - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Đ/C Nguyễn Phước Bửu Sơn báo cáo các chuyên đề tại hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên Nhà trường đã nghiên cứu 03 chuyên đề, gồm: Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh việc truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết, báo cáo viên đã vận dụng, liên hệ với tình hình thực tiễn của Nhà trường, địa phương, đất nước và trao đổi, thảo luận các giải pháp để thực hiện hiệu quả Nghị quyết trong giai đoạn tới.

Sau hội nghị, các chi bộ tổ chức thảo luận, từng cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và đề xuất các công việc, xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện của cá nhân trên lĩnh vực công tác được giao để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Đại biểu tham dự hội nghị

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh