Tin tức sự kiện
Đóng

Hội thảo “Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn mới 2.0”

Ngày đăng: 02-11-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
Hơn 80 đại biểu từ các trường đại học khu vực Nam Trung Bộ tham dự.


Trong hai ngày 17 và 18/10, Trường ĐH Nha Trang phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (KĐCLGD - ĐHQGTP.HCM) tổ chức Hội thảo “Đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn mới 2.0”. Tham dự hội thảo có hơn 80 đại biểu đến từ các trường ĐH khu vực Nam Trung Bộ.

Tại hội thảo, các báo cáo tham luận đã tập trung làm rõ 6 nội dung cơ bản: Bối cảnh, các yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL), kiểm định chất lượng (KĐCL) trong và ngoài nước; Tầm quan trọng của công tác ĐBCL đối với cơ sở giáo dục (CSGD); Giới thiệu, phân tích nội hàm Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD theo AUN - QA (ASEAN University Network - Quality Assurance): cấu trúc, nguyên tắc, thang đánh giá; Mô hình ĐBCL CSGD theo AUN - QA; Quy trình tự đánh giá cấp CSGD; Công cụ triển khai tự đánh giá.

Đại biểu tham dự hội thảo

Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 19/5/2017 xác định Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD. Theo các chuyên gia về KĐCLGD, thay đổi lớn và căn bản nhất so với quy định trước (Quyết định số: 65/2007/QĐ-BGDĐT) là Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD, với 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí (so với 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí trước đây); Bộ tiêu chuẩn mới 2.0 khá đồ sộ, ngang tầm với Bộ tiêu chuẩn của mạng lưới các trường ĐH Đông Nam Á, cấu thành từ các thành phần ĐBCL ở 04 góc độ: chiến lược (8 tiêu chuẩn), hệ thống (4 tiêu chuẩn), chức năng (9 tiêu chuẩn) và kết quả (4 tiêu chuẩn). Khác với cách đánh giá "đạt hay không đạt" trước đây, quy định mới được đánh giá theo thang 7 mức, từ mức 1 không đáp ứng yêu cầu tiêu chí đến mức 7 thực hiện xuất sắc -đạt mức của các CSGD hàng đầu thế giới. Bộ tiêu chuẩn mới 2.0 được áp dụng với kỳ vọng sẽ nâng chuẩn chất lượng giáo dục ĐH Việt Nam ngang tầm khu vực Đông Nam Á.
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh