Tin tức sự kiện
Đóng

Công đoàn với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng

Ngày đăng: 18-12-2017 / Đăng bởi: Tran Trong Đạo
Chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức - đoàn viên công đoàn (CBVC - ĐVCĐ) là công việc quan trọng, góp phần tạo sự ổn định và phát triển của tổ chức công đoàn nói riêng, Nhà trường nói chung. Vì vậy, nhiệm kỳ 2013 - 2017, trên cơ sở lãnh đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, của Đảng ủy Nhà trường và từ thực tiễn, Công đoàn Trường đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên tuyên truyền, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước… tới toàn thể công đoàn viên thông qua các hoạt động cụ thể như:

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành, của Nhà trường:

Công đoàn phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động CBVC - ĐVCĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVI, XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XIX, XX.

Hàng năm, Công đoàn Trường tổ chức, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với hoạt động chung của Trường, của ngành giáo dục như: đẩy mạnh tiết kiệm tài sản công (điện, nước, ..), tăng cường việc đưa và cập nhật bài giảng lên thư viện số của Nhà trường,… Trên cơ sở nội dung cụ thể, Công đoàn Trường đã xây dựng, tổ chức cho các công đoàn bộ phận ký cam kết thực hiện.

Công đoàn Trường tích cực phối hợp với bộ phận tuyên truyền của Nhà trường xây dựng các gương điển hình, viết tin bài tuyên truyền hàng trục tấm gương người tốt, việc tốt; Nhiều tấm gương CBVC - ĐVCĐ tiêu biểu do CĐ giới thiệu đã được Nhà trường và cấp trên khen thưởng. Hàng năm, Công đoàn Trường phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức cuộc thi viết tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chủ động phối hợp, lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách liên quan đến nhà giáo và người lao động thông qua các hoạt động; Tuyên truyền quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế…

- Tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn:

Công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, Đoàn Thanh niên tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng như: kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2/1930); Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886); Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890); ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3)... Trong hầu hết các ngày lễ lớn, Công đoàn đều tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, thông qua đó để tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và tăng cường giao lưu, đoàn kết trong toàn thể CBVC - ĐVCĐ.

Kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2013 - 2017 đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn thể CBVC - ĐVCĐ, tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường.

Ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

Tổ chức hội thi nấu ăn chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam - “Vào bếp bằng cả trái tim”

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh