Tin tức sự kiện
Đóng

Công đoàn với công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBVC - NLĐ

Ngày đăng: 21-12-2017 / Đăng bởi: Tran Trong Đạo
Chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Trao tặng hỗ trợ cho CBVC - NLĐ bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 12

Đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ viên chức và người lao động (CBVC - NLĐ) là nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn các cấp. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, trong nhiệm kỳ 2013 - 2017, Công đoàn Trường đã tích cực thực hiện và đạt một số kết quả quan trọng, thể hiện ở:

- Công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBVC - NLĐ:

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tích cực động viên CBVC - NLĐ tìm giải pháp tăng thu nhập để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, qua đó yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công đoàn đã phối hợp với Nhà trường chi trợ cấp khó khăn đột xuất, thăm hỏi, hiếu hỉ cho trên 200 lượt CBVC - NLĐ với tổng số tiền gần 140 triệu đồng, trong đó có đợt hỗ trợ CBVC - NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 12 với tổng số tiền trên 63 triệu đồng (tháng 12/2017). Quỹ tình thương của Ban Nữ công Công đoàn Trường (do nữ đoàn viên Công đoàn đóng góp) đã được chi thăm hỏi, hiếu hỉ đối với nữ CBVC - NLĐ và gia đình, làm công tác từ thiện gần 73 triệu triệu đồng.

Thực hiện chế độ chính sách của Nhà trường, Công đoàn đã chủ trì tổ chức 3 đoàn đi tham quan nước ngoài (năm 2015, 2016, 2017) với tổng kinh phí 196 triệu đồng. Năm 2016, 2017, tất cả các Công đoàn bộ phận đã tổ chức tham quan trong nước cho CBVC - NLĐ với tổng kinh phí trên 516 triệu đồng.

Công đoàn duy trì việc biểu dương, khen thưởng con CBVC - NLĐ của Trường thi đậu đại học và sau đại học, đạt học sinh giỏi các cấp; Tổ chức các hoạt động vui chơi, tham quan và tặng quà cho các cháu nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu với hơn 3.000 lượt các cháu là con của CBVC - NLĐ Nhà trường và 60 lượt con em các dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tham gia.

Hàng năm, Công đoàn Trường tổ chức hội thao, hội diễn văn nghệ, hội diễn thời trang hoặc nấu ăn… nhằm nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe và góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho CBVC - NLĐ; Tổ chức các sinh hoạt chuyên đề nhân các ngày lễ Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC - NLĐ:

Thực hiện quy chế dân chủ và cơ chế phối hợp công tác, Công đoàn đã tham gia tích cực công tác xây dựng, quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý các cấp của Nhà trường. Tham gia Ban Chế độ và tích cực góp ý, rà soát, tham gia xây dựng Quy chế Chi tiêu nội bộ của Nhà trường ngày càng phù hợp với thực tiễn. Tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các quy định về lương, thưởng cho CBVC - NLĐ.

Hàng năm, cùng với chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC để CBVC - NLĐ thảo luận các chương trình công tác lớn của Nhà trường; Định kỳ phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa CBVC - NLĐ với Hiệu trưởng.

Công đoàn Trường chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC, thực hiện chế độ chính sách đối với CBVC - NLĐ và sinh viên; Cùng với Tổ thanh tra của Nhà trường, Tổ y tế kiểm tra (04 đợt/năm) vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà ăn tập thể.

Thường vụ Công đoàn Trường và Ban Thanh tra nhân dân tham gia giải quyết chế độ chính sách cho CBVC - NLĐ trong việc kéo dài, chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động...

Phối hợp, kiểm tra việc thực hiện 3 công khai (chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và tài chính) của Nhà trường trên trang web và các kênh thông tin khác.

Mặc dù còn một số hạn chế nhất định, một số hoạt động của Công đoàn Trường chưa đáp ứng ở mức cao yêu cầu của CBVC - NLĐ. Tuy nhiên, có thể thấy, nhiệm kỳ 2013 - 2017, Công đoàn Trường đã thực hiện hiệu quả chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBVC - NLĐ của Nhà trường.

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh