Tin tức sự kiện
Đóng

Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng

Ngày đăng: 17-01-2018 / Đăng bởi: An Ngô Văn
Toàn thể đảng viên, CBVC Nhà trường tham gia học tập Nghị quyết.

       
        Sáng ngày 17/01/2018, tại Hội trường số 03, Trường ĐH Nha Trang đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Ninh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa; Đ/c Quách Hoài Nam – UVBTV Đảng ủy, phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng toàn thể Đảng viên, CBVC trường tham gia học tập Nghị quyết.

        Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Quách Hoài Nam – UVBTV Đảng ủy, phó Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định: Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đã quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề lớn của đất nước. Đề nghị toàn thể đảng viên, CBVC Nhà trường nghiêm túc học tập và triển khai vận dụng tốt các nghị quyết vào trong lĩnh vực công tác và trong cuộc sống.

Lãnh đạo Nhà trường phát biểu khai mạc Hội nghị

        Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Quốc Ninh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa truyền đạt nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, bao gồm: Nghị quyết 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW về "Đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết 20-NQ/TW về " Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc ​và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới". Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo tại Hội nghị

        Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng, toàn thể Đảng viên, CBVC Nhà trường sẽ thực hiện viết bài thu hoạch, trong đó thể hiện nhận thức sâu sắc của bản thân về những vấn đề cơ bản được nêu trong các Nghị quyết của Đảng. Đồng thời trình bày những đề xuất, kiến nghị để góp phần triển khai, thực hiện tốt các Nghị Hội quyết nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII) trong Nhà trường.

        Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho CBVC Nhà trường nắm vững, hiểu rõ các chủ trương, quan điểm của Đảng, trên cơ sở đó, triển khai vận dụng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống.

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh