Tin tức sự kiện
Đóng

Hội thảo phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương

Ngày đăng: 31-05-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
Trao đổi, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các học phần thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo các học phần thuộc chương trình giáo dục đại cương, ngày 27/5, Nhà trường đã tổ chức Hội thảo phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương.

Hội thảo có 08 báo cáo tham luận, tập trung vào các chủ đề: đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, cơ chế chính sách đối với công tác đào tạo các học phần giáo dục đại cương; Vai trò của người dạy, người học trong giáo dục đại cương; Phát triển nội dung chương trình các học phần đại cương; Phương pháp giảng dạy, đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra giáo dục đại cương; Các hoạt động ngoại khóa giúp phát triển kiến thức, kỹ năng của người học... Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo các học phần giáo dục đại cương như: việc xây dựng chương trình các học phần đại cương phải gắn với thực tiễn cuộc sống và ngành nghề đang đào tạo trong Trường, phù hợp với trình độ nhận thức của người học; Giảng viên phải luôn đổi mới phương pháp giảng dạy để truyền cảm hứng, sự say mê học tập của sinh viên; Tăng cường rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề thông qua các bài tập ứng dụng; Tổ chức, sắp xếp lịch học cho sinh viên theo từng nhóm ngành để giảng viên thuận lợi trong triển khai các ví dụ minh họa, bài tập ứng dụng; Tăng cường áp dụng thành tựu khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả dạy học các học phần đại cương...

Sự thành công của hội thảo đã giúp cán bộ, giảng viên chia sẻ, học tập kinh nghiệm của nhau trong công tác đào tạo các học phần giáo dục đại cương, từ đó tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đánh giá phù hợp với tình hình thực tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Đại biểu báo cáo tham luận tại hội thảo

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh