Tin tức sự kiện
Đóng

Hội thảo khoa học “Lý luận và tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

Ngày đăng: 20-11-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
Hơn 40 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ban ngành và doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham dự.

Sáng ngày 31 tháng 10 năm 2017, tại phòng họp số 3, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang đã tổ chức hội thảo “Lý luận và tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. Hội thảo là một trong những hoạt động trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, do TS. Lê Chí Công làm chủ nhiệm.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Khoa Du lịch và Khách sạn Trường Đại học Kinh tế quốc dân, lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan và đại diện của 20 doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trình bày báo cáo đề dẫn tại hội thảo, TS. Lê Chí Công đã khẳng định, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc phát triển nhân lực du lịch Khánh Hòa thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém, đặc biệt là sự thiếu hụt về lượng và chất đối với lao động có tay nghề chuyên môn, năng lực quản lý. Vì thế, một trong những thách thức cơ bản cho việc phát triển nhanh, bền vững của ngành du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế là không chỉ chú trọng xây dựng các giải pháp nhằm tăng trưởng lượng khách du lịch, tăng doanh thu ngành, mà phải chú trọng đầu tư chiều sâu nhằm khai thác yếu tố con người, một mắt xích quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững. Bối cảnh hội nhập quốc tế cũng đòi hỏi nhân lực du lịch phải được phát triển toàn diện từ thể lực, trí lực, tâm lực, cùng với đó là sự phân bổ, sử dụng, khai thác và phát huy hiệu quả thông qua hệ thống phân công lao động, giải quyết việc làm.

Hội thảo đã nghe, thảo luận 04 báo cáo tham luận trình bày các vấn đề có liên quan đến quan điểm, nội dung, vai trò, tiêu chí, nhân tố, kinh nghiệm trong và ngoài nước về phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các ý kiến thảo luận tại hội thảo đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả nhóm nghiên cứu đạt được. Các báo cáo đã làm rõ quan điểm, nội dung, vai trò, nhân tố và các chỉ tiêu cụ thể giúp đánh giá phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đồng thời khẳng định kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực trong và ngoài nước là bài học có giá trị cho Khánh Hòa trong thời gian tới.

Sự thành công của hội thảo đã để lại nhiều kinh nghiệm quý, mở ra các định hướng quan trọng cho nhóm nghiên cứu trong việc triển khai các bước tiếp theo và hoàn thiện đề tài khoa học.

Đại biểu tham dự hội thảo

Lê Chí Công
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh