Tin tức sự kiện
Đóng

Trường Đại học Nha Trang phối hợp thực hiện “Dự án nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Kông mở rộng” tại Nha Trang, Khánh Hoà.

Ngày đăng: 02-04-2018 / Đăng bởi: Việt Lê Đức
Tư vấn, hướng dẫn, đánh giá cho 100 cơ sở tại Thành phố Nha Trang.

Theo sự chỉ đạo của Cục An toàn thực phẩm, từ ngày 27/3/2018 đến 31/3/2018 các Tư vấn viên của “Dự án nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm trong thương mại tiểu vùng Mê Kông mở rộng” và cán bộ của Chi cục Vệ sinh ATTP Khánh Hoà đã cùng làm việc với các cơ sở để tiến hành tư vấn, đánh giá phân hạng tại 100 nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ ăn uống tại thành phố Nha Trang. Với tư cách là đơn vị phối hợp, Trường đại học Nha Trang đã cử TS. Lưu Hồng Phúc và TS. Trần Thị Mỹ Hạnh, Bộ môn môn Đảm bảo chất lượng và An toàn Thực phẩm, Khoa Công nghệ Thực phẩm tham gia đoàn làm việc.Mục tiêu của công tác này là áp dụng Hệ thống phân hạng nhà hàng khách sạn dựa trên bảng 60 tiêu chí đánh giá theo thang 5 điểm (Bảng kiểm); tư vấn cho các nhà hàng và các cơ sở dịch vụ ăn uống sử dụng tốt các tiêu chí trong Bảng kiểm để nâng cấp các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống tại địa phương. 
100 cơ sở tham gia sẽ được các Tư vấn viên và cán bộ của Chi cục hướng dẫn sử dụng Bảng kiểm để tự đánh giá mức độ thực hiện an toàn thực phẩm tại Cơ sở của mình, dựa trên kết quả đánh giá, các Cơ sở sẽ tự phân hạng theo các mức A, B, C.

Đoàn công tác đánh giá cao sự hợp tác cũng như ý thức về an toàn thực phẩm của các cơ sở mà đoàn đã khảo sát, tư vấn, đánh giá.

TS. Trần Thị Mỹ Hạnh - Khoa Công nghệ Thực phẩm

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh